Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan XMERCAN Dijital Ajans firması ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi / kurum (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında XMERCAN Dijital Ajans'a ait olan YazılımAjansi.com.tr internet adreslerinde faaliyet gösteren Internet sitesinin (Site olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde , siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında XMERCAN Dijital Ajans'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.


3- Sorumluluklar

3.1: XMERCAN Dijital Ajans, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile XMERCAN Dijital Ajans ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık, yıllık veyahut tek seferlik ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler XMERCAN Dijital Ajans tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra XMERCAN Dijital Ajans, müşteriden sipariş adımında bulunan, yazılımların kurulabilmesi için müşteriden Hosting/Sunucu Bilgileri, FTP, SQL Şifreleri gibi bilgileri talep eder. Eğer müşteri XMERCAN Dijital Ajans ekibine yazılım kurdurmak istiyorsa, bu bilgileri iletmesi gerekmektedir. Bu bilgileri istek ve kendisi onayı tarafından iletildiğini kabul eder. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde XMERCAN Dijital Ajans tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, yazılımlardan faydalanırken XMERCAN Dijital Ajans tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmayı oluşturabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.8: XMERCAN Dijital Ajans, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, E-Mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir.

3.9: XMERCAN Dijital Ajans, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş yazılım işlemlerini yürütecektir.


4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından XMERCAN Dijital Ajans firmasına iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu gibidir. Yazılımlar için ücretsiz destek hizmeti 1 hafta (7 gün)dır. Bu ücretsiz destek hizmeti yazılımdan kaynaklanan sorunların giderilmesi içindir. Müşterinin ek istek geliştirme talepleri XMERCAN Dijital Ajans tarafından belirtilen ücretlerle ancak yapılabilecektir.


5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: XMERCAN Dijital Ajans önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Alınan hizmetin faturası döviz ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. işgünü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri sayim.com.tr websitesinde belirtilen banka hesap numaralarına veya XMERCAN Dijital Ajans firmasına elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda XMERCAN Dijital Ajans kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: XMERCAN Dijital Ajans müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.7: Sipariş esnasında belirtildiği gibi  Yazılım(Script), sunucu / sanal sunucu işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.


6- Askıya Alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı XMERCAN Dijital Ajans, müşteriye verilen hizmetlerin tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına olan hizmetlere erişimleri yapılamaz ve hesapları bloke olarak ; gelen E-Mail’ler geri çevrilir.

6.3: Satın alınan tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Yaşanabilecek sorunlardan hiçbir şekilde XMERCAN Dijital Ajans sorumlu değildir.


7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, XMERCAN Dijital Ajans hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Müşteri XMERCAN Dijital Ajans firmasını Forum, blog vb. sitelerinde firmayı karalama amaçlı yazdığı konulardan sorumlu tutulup hakkında yasal işlem başlatılmasını ve yazılım lisanslarının verilmemek üzere sistemden silineceğini, kabul ve taahhüt eder.

8- İletişim ve Bilgi Adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: XMERCAN Dijital Ajans sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre’si gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru ve kullanım tarihini takip eden günlerde, XMERCAN Dijital Ajans ilk 2 günlük süre içerisinde hesabı askıya alarak, kullanıcıya bildirir. Ödenmeyen faturalarda, fatura takibine müteakiben ek 1 günlük süre sonunda ilgili hizmet fes edilir. Müşteri hizmet aldığı ilk günden itibaren temerrüde düşülmesi halinde hesap askıya alınması ve hesap kapatılmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için XMERCAN Dijital Ajans’ın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Geri İade Koşulları

10.1: XMERCAN Dijital Ajans sayfasından satın aldığınız yazılım müşterinin üzerine lisans yapıldığı ve dosya paylaşımı şeklinde işlem yapıldığı için geri iade hakkına sahip değildir.


11- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin Internet ortamında XMERCAN Dijital Ajans’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). XMERCAN Dijital Ajans gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu anlaşma 11 madde ve 34 Alt başlıktan müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

Projeleriniz İçin Bizim ile İletişime Geçin Telefon 0542 788 54 32 Email kurumsal@xmercan.com Adres Isparta / Ankara
Whatsapp Destek Hattı Çevrim İçi

Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz ?